Amelia Stamps

Sugar and Creamer

Lexington, Kentucky

White stoneware

$48 each