Yuji Kubo

The Boat Box, 2007

Beech, vaushi lacquer-gold, 7 1/4" x 25 1/4" x 8 1/4"

$ 2,400.00